09.10.2005

Župnijski pastoralni svet

Kratka predstavitev ŽPS

S pričetkom letošnje pastoralnega leta se je pričelo petletno obdobje na novo oblikovanega ŽPS, saj je staremu potekel mandat in je bil konec lanskega pastoralnega izpeljan postopek izbire novih članov. Poleg gospoda župnika sestavlja ŽPS še 13 članov. Člani zastopajo različne župnijske skupine, so določeni po službeni dolžnosti ali so bili izvoljeni znotraj občestva.

Člani župnijske sveta se na povabilo gospoda župnika srečujemo vsak tretji četrtek v mesecu. Uvodni in temeljni del srečanja je namenjen duhovnemu razmišljanju in oblikovanje ob predlagani mesečni temi s priročnika Družina na poti k izviru. Poleg gospoda župnika nas vsebina ob odlomkih Svetega pisma osebno nagovarja in podaja predloge za skupno razmišljane, izmenjavo mnenj in izkušenj. Predlagana vsebina omogoča resno oblikovanje in rast posameznemu članu ŽPS ter nagovarja k osebni odgovornosti za dejavno vključenost v župnijskem občestvu.

Drugi del srečanja je namenjen načrtovanju in pregledu konkretnih pastoralni dejavnosti v župniji. Tistih, ki so načrtovane v celoletnem pastoralnem načrtu in tistim, ki jih narekuje vsakdanje življenje in nenačrtovani dogodki.

Odgovornost posameznega člana župnijske pastoralnega sveta je velika, saj zastopa ne le svoje osebno mnenje, izkušnje in pričakovanja, ampak širšo občestveno skupnost. Pa ne le sedanjo, odgovorni smo tistim, ki so to skupnost pomagali soustvariti in še bolj tistim, katerim dediščino bomo predali. Zato v sedanjosti potrebujemo negovati pripadnost in zvestobo župnijskemu občestvu, spoštovati in vključevati vso medsebojno različnost ter odriniti na globoko v zazrti predanosti Vstalemu. Samo v njegovi moči je človeški omejenosti dosegljiva modrost - vztrajati, se zavzemati, spoštljivo opozoriti, potrpežljivo počakati, udejanjiti, umolkniti – potrebna slehernemu članu župnijskega pastoralnega sveta.

Damjana Govekar