Oznanila

Teden od 11.10. do 17.10.

28. nedelja med letom 10. 10. 2021

V ponedeljek je v Mostah srečanje Skupnosti sv. Jožefa. Praznujemo 20 letnico ustanovitve Skupnosti. Gost večera bo nekdanji moščanski župnik Milan Knep. Vodil bo sveto mašo in srečanje po njej. Vsi ste lepo povabljeni na srečanje. Ob tej priložnosti smo izdali tudi posebno podobico, ki jo boste prejeli jutri ali v prihodnjih dneh.

Prihodnjo nedeljo bo slovesni začetek škofovske sinode v ljubljanski stolnici. Ob 16h smo povabljeni k sveti maši tako duhovniki kot tudi verniki.

V oktobru ste vsi vabljeni k skupni molitvi rožnega venca. V cerkvi je vsak dan pol ure pred sveto mašo skupna molitev rožnega venca. Lepo povabljeni vsi, tudi otroci, mladi in mlajši zakonci.

Za čiščenje in krašenje cerkve ste ta teden odgovorni verniki z Rusjanovega trga.

Vzemite si tiskana oznanila.

Vabljeni ste, da kupite Družino in ostale revije, ki so na voljo v atriju.

Mašni nameni od 11. do 17. oktobra:

 • V ponedeljek 19h – v zahvalo za zakon
 • V torek 19h ++ Škrlec
 • V sredo 19h + Gorazd Pelikan, 30. dan
 • V četrtek 19h – v zahvalo za vse prejete milosti
 • V petek 19h – v zahvalo za ozdravitev
 • V soboto 7h – za zdravje
 • V nedeljo:
  • 8.00 – za zdravje
  • 11.00 – za vse župljane
  • 19.00 – v zahvalo
Simon Kvaternik

Oktober 2021 List župnij Ljubljana Moste in Fužine – JEZUSOVA DRUŽINA

MOLITEV ROŽNEGA VENCA V OKTOBRU

Poleg meseca maja je tudi oktober v katoliški tradiciji marijansko obarvan. Zaradi praznika Rožnovenske Matere Božje, 7. oktobra, je cel mesec zaznamovan z molitvijo rožnega venca. Spodbujam vse, da se udeležujemo skupne molitve rožnega venca pol ure pred mašo. Posebno v Mostah, kjer smo v zadnjem času to navado opustili, vabim starejše in mlajše, da se tudi med tednom srečamo pri skupni molitvi. Čeprav je ta pobožnost, ki je med bolj cenjenimi v katoliški Cerkvi, nastala v drugačnih zgodovinskih okoliščinah in drugih nevarnostih za krščansko ljudstvo, imamo gotovo tudi danes veliko razlogov za resno in vztrajno molitev. Današnji izzivi so drugačni, a Bog je še vedno isti in deluje z isto močjo, kot nekdaj v zgodovini. Zato: »Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo.« (Mt 7,7).

NEDELJA MLADIH

V obeh župnijah bomo to jesen pripravili posebno nedeljo mladih. Po nekaterih župnijah v Sloveniji so jo že praznovali v septembru. Mi pa smo se dogovorili, da jo bomo pripravili:
- v Mostah: 7. novembra
- na Fužinah: 5. decembra
Ker želimo, da to ne bi bil samo enodnevni dogodek, se bomo kot župnija povezali z mladimi v molitvi že en mesec pred tem. Mladi nam bodo zaupali svoje skrbi in želje, za katere bomo vsak dan kot posamezniki in skupnost molili.
Mladi so na različne načine živo povezani z župnijsko skupnostjo. Predvsem kot prenašalci vere in vrednot na mlajše, saj vsako leto pripravljajo oratorijski program in vodijo skavtske dejavnosti in vzgojo. Prav je, da smo vsi hvaležni in veseli za njihovo požrtvovalno delo. In prav je, da jih podpiramo z besedo ali konkretno pomočjo.

20 LET SREČEVANJ V SKUPNOSTI SV. JOŽEFA

Prav v letu sv. Jožefa mineva 20 let od začetka organiziranih srečevanj v okviru Skupnosti sv. Jožefa. Tako je v drugi polovici leta 2001 nastala in se razvila pobuda, da se v župniji ustanovi skupnost, kjer bi se srečevali starejši župljani, upokojeni. Namen ustanovitve je bil, da bi župljani čim bolj polno preživljali tretje obdobje svojega življenja. Ime skupnosti je predlagala pokojna gospa Jožica Fifolt. V tistih časih so bili upokojenci župljani že 50-ih let ali kakšno več (zdaj je povprečna starost članov okrog 75 let). Ustanovni pet-članski odbor se je sestal 16. oktobra in nakazal področja delovanja in okvir srečevanj članov. V istem mesecu je bilo organizirano tudi že prvo romanje v Vipavo, Log pri Vipavi, na Mirenski grad in Štanjel. Potreba in želja je bila velika, kar pove podatek, da se je na ustanovni skupščini zbralo in glasovalo 54 župljanov. Cilji in naloge skupnosti so bili in še ostajajo - spodbujati in skrbeti za duhovno življenje članov, omogočati medsebojno povezanost, omogočati stike z mlajšimi generacijami v župniji, uresničevati medsebojno pomoč, izobraževanje, družabnost, organizirati romanja. Gost ustanovne skupščine je bil pokojni upokojeni škof dr. Jože Kvas, na skupščini leto kasneje pa pokojni upokojeni beograjski nadškof in metropolit dr. Franc Perko.

V 20 letih smo gostili številne drage in zanimive goste, zvedeli marsikaj novega, se razgledali po svetu z diapozitivi, filmskimi projekcijami in besedo. V okviru skupnosti se je razvila tudi skupina Betanija, ki je prvenstveno obiskovala naše člane in župljane po domovih za starejše, pa tudi na njihovih domovih. V letu 2013 se je začela zbirati tudi bralska skupina, ki je v svoje vrste vabila tudi mlajše župljane. Organizirana so bila številna enodnevna romanja, popoldanski obiski križevih potov širom Slovenije v postnem času. Lepa več-dnevna romanja.

Iskrena hvala našim duhovnim vodjem: najprej g. Milanu Knepu, ki je pobudo uresničil in utrjeval in bo ob naši obletnici nas častni gost, g. dr. Božidarju Ogrincu in župniku g. Simonu Kvaterniku, ki delo obeh predhodnikov nadaljuje že peto leto. Iskrena zahvala tudi obema predsednikoma pokojnemu g. Borisu Zrimšku in g. Lojzetu Podlogarju.

Zdaj se nas druži 48 članov; štiri članice so v domovih za starejše, nekatere zaradi zdravstvenih težav ne zmorejo osebno na srečanja. Povezani smo vsi v sv. Duhu in molitvi. Iskreno povabljeni novi člani obeh župnij. Srečanja so vsak drugi ponedeljek v mesecu.

Pa še nekaj odmevov članic skupnosti o srečevanju v teh in preteklih časih: kaj mi pomeni druženje v Skupnosti sv. Jožefa?

 • Srečanja so prijetna, saj starejši ko smo, bolj potrebujemo druženje vrstnikov.
 • Lepo je prisluhniti besedam povabljenih gostov; vedno zvem kaj novega.
 • Lepa in zanimiva so romanja.
 • V skupnosti sem spoznala veliko faranov, ki jih sicer ne bi – saj ni prave priložnosti za spoznavanje.
 • Pomembno se mi zdi predavanje, v enaki meri pa tudi druženje.
 • Na romanju sem spoznala veliko župljanov, župljank, ki so romali sami. Občutek povezanosti v skupnosti in župniji je bil ob spoznavanju večji. Pripadnost večja. Kot bi bila v domači vasi.

MINISTRANTI

To jesen bomo po dolgem času začeli s srečanji ministrantov. Od začetka epidemije, zaradi različnih prepovedi, nismo imeli ne srečanj ne udeležbe pri samem ministriranju. V danih okoliščinah lahko ponovno povabimo otroke od drugega razreda naprej, da se pridružite ministrantski skupini. V skupino so povabljeni vsi otroci, fantje in dekleta. Poleg župnika bodo vaje vodili še: v Mostah Karel Klemenc (in tudi dosedanji voditelj Štefan Souidi), na Fužinah pa Primož Lunder. Po prijavi in uskladitvi urnika, bomo določili še termin vaj. Starše vabimo, da spodbudite svoje otroke k sodelovanju.

CERKVENI ZBOR

Ptico boš spoznal po petju,
pa človeka tudi:
ako lepo poje, ima tudi lepo srce.
In kar se o človeku posamezno –
se lahko reče o vsem ljudstvu.
Iz obilnosti srca se glasijo usta,
in kjer ni čednih pesmi,
tam tudi prebivati ni veselo.
(blaženi Anton Martin Slomšek)

Da bi gojili čedne pesmi, vabim vse pevce, da ponovno začnete z vajami in vsaj občasno sodelujete kot zbor tudi pri nedeljskem bogoslužju. Otroški pevski zbor v Mostah je že začel z vajami. Lahko se pridružijo še drugi otroci. Tudi odrasli bodo v Mostah začeli z vajami, in sicer v sredo 6. 10. Spodbujam tudi pevce na Fužinah, da se po daljšem premoru zopet zberete in lepo zapojete.

OBISK ŽUPNIKA V DRUŽINAH

Začelo se je novo veroučno leto. Nekatere družine so se zaradi tega na novo vključile v življenje župnije. Po navadi se srečujemo samo v cerkvi pri nedeljski maši ali nekaj trenutkov pred začetkom verouka. Kot župnik obeh župnij bi se želel srečati z družinami otrok tudi bolj osebno. Zato prosim starše, da si kakšno soboto ali nedeljo vzamete vsaj pol urice časa, ko bi lahko obiskal vašo družino na domu. Po telefonu se potem lahko dogovorimo za konkreten dan in termin. Ob tem ni potrebno pripravljati ničesar, saj gre predvsem za krajši pogovor in spoznavanje. Vnaprej hvala za vsako pobudo.

OBVESTILA – Ljubljana Fužine

3.oktober: Popoldne ob 16h bo maša tudi v DSO Fužine.

4.oktober: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

8.oktober: Ob 20h je srečanje 4. zakonske skupine.

10.oktober: Ob 17h bo maša za vse skavte stega Ljubljana 5, s katero se začenja novo skavtsko leto. Lokacija bo sporočena naknadno.

21.oktober: Po maši, ob 19.30, bo novo srečanje odbora za obnovo cerkve na Fužinah.

22.– 24. oktober: V Olimju bodo potekale duhovne vaje za zakonske pare 4. zakonske skupine.

26.in 27. oktober: Zaradi jesenskih počitnic ta teden verouka ne bo.

--------------------------------------------------------------------------------------

OBVESTILA – Ljubljana Moste

10.oktober: Ob 17h bo maša za vse skavte stega Ljubljana 5, s katero se začenja novo skavtsko leto. Lokacija bo sporočena naknadno.

11.oktober: Srečanje Skupnosti sv. Jožefa. Obeležili bomo 20-letnico obstoja te skupnosti. Gost večera bo g. Milan Knep, nekdanji župnik in pobudnik ustanovitve skupnosti.

13.oktober: Po maši je srečanje bralske skupine.

15.oktober: Ob 20h je srečanje 2. zakonske skupine.

20.oktober: Po maši bo srečanje biblične skupine.

25.in 26. oktober: Zaradi jesenskih počitnic ta teden verouka ne bo.

Simon Kvaternik