12.08.2008

Avtorji spletnih strani

Avtorji spletnih strani smo župljani župnije, ki v njej živimo, delamo in jo oblikujemo. Prav vsi - vsak na svoj načun - ustvarajmo dogodke, o katerih lahko berete na teh straneh.

Ne glede na to, pa je prav, da se zahvalimo vsaj vsem, ki še nekoliko več in redno prispevajo k spletni strani s svojimi izdelki:

 • Simon Kvaternik, glavni in odgovorni urednik, oznanila
 • Milan Grden, uvodniki, besedila
 • Toni Anžlovar, oblikovanje spletnih strani
 • Roža Gantar, uvodniki in druga besedila
 • Leonardo Gaube, fotografija
 • Domen Govekar, fotografije
 • Gašper Govekar, fotografije
 • Primož Govekar, zasnova, programska oprema, fotografije in besedila
 • Primož Lunder, besedila
 • Andrej Miščič, fotografija
 • Valter Miščič, fotografija
 • Ester Srdarev, uvodniki, pesmi in druga besedila
 • Marko Šafarič, urejanje spletnih strani in fotografije

Vsem naštetim, pa tudi tistim, ki samo občasno napišete kak članek, pa vas v gornjem seznamu nismo omenili, gre prav prisrčna zahvala. Obenem vabimo vse nove sodelavce, da nam svoje članke sporočite na e-poštni naslov clanki.rkcfuzine@gmail.com.


Več na ...
Uredniški odbor