03.04.2008

Župnija se predstavi

alt

Veliko blokovsko naselje sedanje župnije Ljubljana Fužine je nastajalo po letu 1980. Za družine z majhnimi otroki je bila cerkev v sosednjih Mostah dokaj oddaljena, zato je tedanji moščanski župnik gospod Janez Rihar začel razmišljati o novem pastoralnem prostoru na Fužinah. Porodila se je zamisel, da bi najeli kletni prostor v enem izmed stanovanjskih blokov. Našla pa se je boljša rešitev. Kupili so stanovanjsko hišo na takratni Zaloški cesti 213. Že leta 1983 so v njej začeli z veroukom in drugimi srečanji.

Po načrtih arhitekta Jurija Jakliča so hišo temeljito preuredili. Del stavbe je bil prizidan in tako je v spodnjem delu nastala manjša dvorana, ki služi tudi za veroučne namene. V pritličju so nastali prostori za župnijsko pisarno, stanovanje za duhovnika in vhodna avla s stopniščem. V prvem nadstropju pa je bil z dvigom stavbe pridobljen bogoslužni prostor velikosti 270 kvadratnih metrov.

alt

Ko je bila stavba pretežno dograjena, je bila na veliko noč, 3. aprila 1988 ustanovljena nova župnija Ljubljana Fužine. Večina območja nove župnije je dotlej spadala v župnijo Ljubljana Moste, manjši del pa v župnijo Ljubljana Polje. Novo župnijo je ustanovil, razglasil ter blagoslovil kapelo-cerkev gospod nadškof Alojzij Šuštar. Za prvega župnika je bil imenovan gospod Janez Rihar, župnik župnije Ljubljana Moste, ki je imel glavne zasluge za nakup in preureditev hiše v pastoralni center kot tudi za ustanovitev nove župnije, predvsem pa za oblikovanje mladega živega župnijskega občestva.

alt

Stavbo krasi lep vitraž Emavs, ki ga je izdelal argentinski Slovenec Marko Jerman. Za oltar in tabernakelj je bila upoštevana tradicija Fužin, zato so izbrali smrekov les in kovano železo. Železni kovani deli pri oltarju, tabernaklju in ambonu so delo mojstra Šrekla iz Zreč. Nekaj klopi za fužinsko cerkev so darovale sestre redovnice iz Male Loke pri Domžalah.

Župnija Ljubljana Fužine je v več pogledih edinstvena med slovenskimi župnijami. Po velikosti gotovo sodi med najmanjše, saj jo brez težav podolž prepešačite v vsega četrt ure. Toda v strnjenem stanovanjskem naselju, ki ga obsega, živi za celo mesto ljudi, tako da je župnija med največjimi po številu prebivalcev. Ne ponaša se s častitljivo tradicijo, ki bi hkrati pomenila ustaljene običaje in način dela, pač pa smelo stopa svoji polnoletnosti naproti odprta za vse novo, kar prispeva k duhovni rasti njenega občestva.

alt

Fužinskih vernikov k božji službi ne vabi farni zvon, toda skromno župnijsko središče je pogosto živo, saj se poleg bogoslužja v njem odvijajo tudi srečanja številnih župnijskih skupin, predavanja, dobrodelne prireditve in družabna srečanja. Že prvi fužinski župnik gospod Janez Rihar je znal k sodelovanju pritegniti najrazličnejša mala občestva: veroukarje, ministrante, otroški in odrasli pevski zbor, župnijski pastoralni svet, bogoslužne bralce, zakonske skupine, sodelavce Karitas, skavte, svetopisemsko skupino in občestvo starejših,...

Delo je nadaljeval drugi fužinski župnik gospod Milan Grden, sedaj pa to delo zavzeto nadaljuje župnik Simon Kvaternik.

alt

Eden od ciljev, ki smo si ga zadali v zadnjem času, je medsebojno spoznavanje. Priložnosti za to so na rednih mesečnih srečanjih, romanjih in družinskih pohodih v naravo. Ob medsebojnem spoznavanju raste naša duhovna povezanost, vsi pa si tudi vnaprej želimo mirnega sožitja z vsemi drugače verujočimi in nevernimi v župniji.

Župnija Ljubljana Fužine je med prvimi začela uporabljati internet kot nov medij za obveščanje in oznanjevanje. Veseli smo, če ste morda po tej poti zvedeli za nas, in vas vabimo, da nas obiščete tudi v živo.

MG, BF, PG