01.05.2020

Neokatehumenska skupnost

Neokatehumenska pot je proces evangelizacije odraslih. Namen neokatehumenata je postopoma v že krščenih vernikih na novo ovrednotiti zakrament krsta in preko Božje besede in liturgije privesti posameznika k osebni odločitvi za Kristusa.

Neokatehumenat se začne v župniji na župnikov poziv z začetnimi katehezami, ki se praviloma odvijajo enkrat na leto. Trajajo petnajst večerov in se zaključijo s tridnevno konvivenco. Kateheze vodijo katehisti laiki in župnik. Zadnji dan konvivence nastane skupnost. Izvoli se odgovornega in nekaj soodgovornih članov. Skupnosti so številčno majhne, največ do petdeset posameznikov. Smisel tega je, da se ljudje medsebojno povežejo in razvijejo osebni odnos drug z drugim, kot bratje in sestre. Njeni člani odraščajo v veri in ponižnosti, preprostosti in zahvaljevanju. Počasi, ko neokatehumeni rastejo v veri, se začnejo kazati znaki skupnosti in sicer ljubezen do sobratov in edinost članov ter tako pozivajo k veri oddaljene in nekristjane.

Vsaka skupnost se dobiva dvakrat tedensko, in sicer en dan med tednom, ko se pripravi Besedno bogoslužje ter vsako soboto zvečer, ko se obhaja nedeljska evharistija, ki je odprta za vse ljudi. Člani skupnosti tudi redno opravljajo spokorna bogoslužja, na en do dva meseca pa se udeležijo nedeljske konvivence.

V naši župniji trenutno obstaja ena neokatehumenska skupnost, ki je nastala po zaključku katehez. Vodi jo g. župnik. Med seboj smo si zelo različni, in sicer po starosti, značaju, izobrazbi, stanu. To zna biti včasih moteče, pa vendar nas bogati. Druži nas želja po tem, da bi spoznavali Božjo ljubezen in da bi svoje življenje podredili veri.