01.03.2014

Župnijska karitas

OSNOVNE INFORMACIJE

Na Karitas župnije Ljubljana Fužine se lahko obrnejo prosilci, ki živijo na naslednjih naslovih:

 • Archinetova ulica
 • Brodarjev trg
 • Chengdujska cesta
 • Gašperšičeva ulica
 • Nove Fužine
 • Osenjakova
 • Poljska pot št. 4 in 6
 • Pot na Fužine
 • Preglov trg
 • Rusjanov trg
 • Ulica Mire Miheličeve
 • Ulica Molniške čete
 • Zaloška cesta (lihe številke 159–169 in sode številke 106–146)

Naš naslov je:

Župnijska Karitas
Nove Fužine 23
1000 Ljubljana

karitas.fuzine@yahoo.com

Vhod v naše prostore je na desni strani župnijske cerkve Vstalega Jezusa, s parkirišča ob teniških igriščih (garažna vrata).

Uradne ure:

Vsak torek od 18.00 do 19.00.

Delitev hrane:

Hrano iz intervencijskih zalog EU in hrano škofijske Karitas delimo na osem tednov. Datumi delitev so objavljeni na oglasni deski ob vhodnih vratih župnijske Karitas. Vse, ki nam zaupajo svoje elektronske naslove, obveščamo tudi po elektronski pošti.

Delitev oblačil:

Naša župnijska Karitas zaradi prostorske stiske ne deli oblačil in obutve. Prejemnike napotimo v glavno skladišče škofijske Karitas oziroma na župnijsko Karitas Štepanja vas.

Finančna pomoč:

Župnijska Karitas se financira izključno s prostovoljnimi prispevki župljanov in občasnimi donacijami. Večino sredstev porabimo za nakup dodatne hrane. Finančno pomoč v obliki plačila položnic odobrimo le, če nam finančne možnosti to dopuščajo, in sicer prejemnikom, ki so vsaj šest mesecev prejemniki hrane. V tem času jih spoznamo, jim pomagamo, uredimo dokumente. Plačujemo samo položnice za nujne stroške, kot so elektrika, plin, komunala…, nikakor ne računov telefonskih operaterjev, šole nogometa, obrokov kredita in podobnega. V izrednih primerih (kot je na primer požar v stanovanju) pomagamo v okviru trenutnih zmožnosti, tudi prosilcem, ki ne prejemajo hrane.